Zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

I rok technik usług kosmetycznych – 1 września  godz. 9:00 sala nr 24

I rok  Technik masażysta – 1 września  godz. 15:30 sala nr 18

I rok Technik sterylizacji medycznej – pierwszy zjazd w dniu 5 września, spotkanie organizacyjne godz. 8:00 sala nr 18

I rok Opiekun medyczny –  pierwszy zjazd w dniu 5 września, spotkanie organizacyjne godz. 8:00 sala nr 24

Rozpoczęcie roku szkolnego on-line dla kierunków kształcenia:

II rok technik masażysta

II rok Terapeuta zajęciowy

II rok Higienistka stomatologiczna

II rok Technik usług kosmetycznych

Uwaga! Zajęcia rozpoczynają się zgodnie z planem lekcji w dniu 2 września 2020r.

 

Przypominamy o zasadach ochrony:  PROCEDURY bezpieczeństwo pracownika i ucznia w Szkole Policealnej-Medycznym Studium Zawodowym w Chełmie