Plan zajęć dla kierunku technik usług kosmetycznych w roku szkolnym 2019-20 semestr II                                                    
                                             
Zjazd 1 Zjazd 2 Zjazd 3
godzina lekcja 15 luty 2020 16 luty 2020 29 luty 1 marzec 7 marzec 8 marzec
8.00-8.45 1 Pod.przed (Grz) (1)   J.mig g2 (ChodJ) Pod.przed (Grz) (1) P.kos.g1 (DymH) P.kos.g2(Ples)     Derm(CzerA)
8.50-9.35 2 Fizyk (mor) Kosm (CzerA) J.ang g1(MarD) J.mig g2 (ChodJ) P.kos.g1 (DymH) P.kos.g2(Ples)     Kosm (CzerA)
9.40-10.25 3 Fizyk (mor) Kosm (CzerA) J.ang g1(MarD) J.mig g2 (ChodJ) P.kos.g1 (DymH) P.kos.g2(Ples)     Kosm (CzerA)
10.30-11.15 4 Fizyk (mor) Chem(CzerA) J.mig g1 (ChodJ) J.ang g2(MarD) P.kos.g1 (DymH) P.kos.g2(Ples)     P.kos.g1 (DymH) P.kos.g2(Ples)
11.20-12.05 5 Kosm (CzerA) Chem(CzerA) J.mig g1 (ChodJ) J.ang g2(MarD) P.kos.g1 (DymH) P.kos.g2(Ples)     P.kos.g1 (DymH) P.kos.g2(Ples)
12.10-12:55 6 Kosm (CzerA) P.kos.g1 (DymH) P.kos.g2(Ples) Prac.wiz g1(CzerA) Prac.wiz g2(Dym) P.kos.g1 (DymH) P.kos.g2(Ples)     P.kos.g1 (DymH) P.kos.g2(Ples)
13.00-13.45 7 Wizaż (CzerA) P.kos.g1 (DymH) P.kos.g2(Ples) Prac.wiz g1(CzerA) Prac.wiz g2(Dym) Kosm (CzerA)     P.kos.g1 (DymH) P.kos.g2(Ples)
13:45-14.30 8 Wizaż (CzerA) P.kos.g1 (DymH) P.kos.g2(Ples) Prac.wiz g1(CzerA) Prac.wiz g2(Dym) Kosm (CzerA)     P.kos.g1 (DymH) P.kos.g2(Ples)
14.35-15.20 9 J.mig g1 (ChodJ)   P.kos.g1 (DymH) P.kos.g2(Ples) Prac.wiz g1(CzerA) Prac.wiz g2(Dym) Derm(CzerA)     P.kos.g1 (DymH) P.kos.g2(Ples)
15.20-16.05 10 J.mig g1 (ChodJ)   P.kos.g1 (DymH) P.kos.g2(Ples) Prac.wiz g1(CzerA) Prac.wiz g2(Dym) Derm(CzerA)        
16.10-16.55 11     P.kos.g1 (DymH) P.kos.g2(Ples) Prac.wiz g1(CzerA) Prac.wiz g2(Dym)            
17:00-17:45 12                        
(1) osoby, które nie miały przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości na etapie szkoły średniej
Zjazd 4 Zjazd 5 Zjazd 6
godzina lekcja 28 marzec 29 marzec 18 kwieceiń 19 kwieceiń 25 kwiecień 26 kwiecień
8.00-8.45 1 Pod.przed (Grz) (1) P.kos.g1 (DymH) P.kos.g2(Ples) Pod.przed (Grz) (1) Kosm (CzerA) Pod.przed (Grz) (1) P.kos.g1 (DymH) P.kos.g2(Ples)
8.50-9.35 2 J.ang g1(MarD) J.mig g2 (ChodJ) P.kos.g1 (DymH) P.kos.g2(Ples) J.ang g1(MarD) J.mig g2 (ChodJ) Kosm (CzerA) Fizyk (mor) P.kos.g1 (DymH) P.kos.g2(Ples)
9.40-10.25 3 J.ang g1(MarD) J.mig g2 (ChodJ) P.kos.g1 (DymH) P.kos.g2(Ples) J.ang g1(MarD) J.mig g2 (ChodJ) Kosm (CzerA) Fizyk (mor) P.kos.g1 (DymH) P.kos.g2(Ples)
10.30-11.15 4 J.mig g1 (ChodJ) J.ang g2(MarD) P.kos.g1 (DymH) P.kos.g2(Ples) J.mig g1 (ChodJ) J.ang g2(MarD) Wizaż (CzerA) Fizyk (mor) P.kos.g1 (DymH) P.kos.g2(Ples)
11.20-12.05 5 J.mig g1 (ChodJ) J.ang g2(MarD) P.kos.g1 (DymH) P.kos.g2(Ples) J.mig g1 (ChodJ) J.ang g2(MarD) Wizaż (CzerA) Derm(CzerA) P.kos.g1 (DymH) P.kos.g2(Ples)
12.10-12:55 6 Prac.wiz g1(CzerA) Prac.wiz g2(Dym) P.kos.g1 (DymH) P.kos.g2(Ples) Prac.wiz g1(CzerA) Prac.wiz g2(Dym) Derm(CzerA) Prac.wiz g1(CzerA) Prac.wiz g2(Dym) Chem(CzerA)
13.00-13.45 7 Prac.wiz g1(CzerA) Prac.wiz g2(Dym) Chem(CzerA) Prac.wiz g1(CzerA) Prac.wiz g2(Dym) P.kos.g1 (DymH) P.kos.g2(Ples) Prac.wiz g1(CzerA) Prac.wiz g2(Dym) Chem(CzerA)
13:45-14.30 8 Prac.wiz g1(CzerA) Prac.wiz g2(Dym) Chem(CzerA) Prac.wiz g1(CzerA) Prac.wiz g2(Dym) P.kos.g1 (DymH) P.kos.g2(Ples) Prac.wiz g1(CzerA) Prac.wiz g2(Dym) Wizaż (CzerA)
14.35-15.20 9 Prac.wiz g1(CzerA) Prac.wiz g2(Dym) Wizaż (CzerA) Prac.wiz g1(CzerA) Prac.wiz g2(Dym) P.kos.g1 (DymH) P.kos.g2(Ples) Prac.wiz g1(CzerA) Prac.wiz g2(Dym) Wizaż (CzerA)
15.20-16.05 10 Prac.wiz g1(CzerA) Prac.wiz g2(Dym) Wizaż (CzerA) Prac.wiz g1(CzerA) Prac.wiz g2(Dym) P.kos.g1 (DymH) P.kos.g2(Ples) Prac.wiz g1(CzerA) Prac.wiz g2(Dym)   J.ang g2(MarD)
16.10-16.55 11 Prac.wiz g1(CzerA) Prac.wiz g2(Dym)   Prac.wiz g1(CzerA) Prac.wiz g2(Dym) P.kos.g1 (DymH) P.kos.g2(Ples) Prac.wiz g1(CzerA) Prac.wiz g2(Dym)   J.ang g2(MarD)
17:00-17:45 12                        
Zjazd 7 Zjazd 8 Zjazd 9
godzina lekcja  9 maj 10 maj 16 maj 24 maj 30 maj 31 maj
8.00-8.45 1 Pod.przed (Grz) (1) Chem(CzerA) Pod.przed (Grz) (1) J.ang g1(MarD)   Pod.przed (Grz) (1)    
8.50-9.35 2 Fizyk (Ples) Chem(CzerA) Kosm (CzerA) J.ang g1(MarD)   Fizyk (Ples)    
9.40-10.25 3 Fizyk (Ples) Derm(CzerA) Kosm (CzerA) Chem(CzerA) Fizyk (Ples)    
10.30-11.15 4 Fizyk (Ples) Derm(CzerA) Derm(CzerA) Chem(CzerA) Fizyk (Ples)    
11.20-12.05 5 Kosm (CzerA) J.mig g1 (ChodJ) P.kos.g2(Ples) Derm(CzerA) P.kos.g1 (CzerA) J.ang g2(MarD) Kosm (CzerA)    
12.10-12:55 6 Kosm (CzerA) P.kos.g1 (CzerA) P.kos.g2(Ples) Prac.wiz g1(CzerA) Prac.wiz g2(Ples) P.kos.g1 (CzerA) J.ang g2(MarD) Derm(CzerA)    
13.00-13.45 7 Wizaż (CzerA) P.kos.g1 (CzerA) P.kos.g2(Ples) Prac.wiz g1(CzerA) Prac.wiz g2(Ples) P.kos.g1 (CzerA) P.kos.g2(Ples) Prac.wiz g1(CzerA) Prac.wiz g2(Ples)    
13:45-14.30 8 Wizaż (CzerA) P.kos.g1 (CzerA) P.kos.g2(Ples) Prac.wiz g1(CzerA) Prac.wiz g2(Ples) P.kos.g1 (CzerA) P.kos.g2(Ples) Prac.wiz g1(CzerA) Prac.wiz g2(Ples)    
14.35-15.20 9   J.mig g2 (ChodJ) P.kos.g1 (CzerA) P.kos.g2(Ples) Prac.wiz g1(CzerA) Prac.wiz g2(Ples)   P.kos.g2(Ples) Prac.wiz g1(CzerA) Prac.wiz g2(Ples)    
15.20-16.05 10   J.mig g2 (ChodJ) P.kos.g1 (CzerA) P.kos.g2(Ples) Prac.wiz g1(CzerA) Prac.wiz g2(Ples)   P.kos.g2(Ples) Prac.wiz g1(CzerA) Prac.wiz g2(Ples)    
16.10-16.55 11     P.kos.g1 (CzerA)           Prac.wiz g1(CzerA) Prac.wiz g2(Ples)    
17:00-17:45 12                        
Zjazd 10
godzina lekcja 6 czerwiec 7 czerwiec
8.00-8.45 1 Pod.przed (Grz) (1) Kosm (CzerA)
8.50-9.35 2 Fizyk (Ples) Kosm (CzerA)
9.40-10.25 3 Fizyk (Ples) Kosm (CzerA)
10.30-11.15 4 Fizyk (Ples) P.kos.g1 (CzerA) P.kos.g2(Ples)
11.20-12.05 5 Kosm (CzerA) P.kos.g1 (CzerA) P.kos.g2(Ples)
12.10-12:55 6 Prac.wiz g1(CzerA) Prac.wiz g2(Ples) P.kos.g1 (CzerA) P.kos.g2(Ples)
13.00-13.45 7 Prac.wiz g1(CzerA) Prac.wiz g2(Ples) P.kos.g1 (CzerA) P.kos.g2(Ples)
13:45-14.30 8 Prac.wiz g1(CzerA) Prac.wiz g2(Ples) P.kos.g1 (CzerA) P.kos.g2(Ples)
14.35-15.20 9 Prac.wiz g1(CzerA) Prac.wiz g2(Ples) P.kos.g1 (CzerA) P.kos.g2(Ples)
15.20-16.05 10 Prac.wiz g1(CzerA) Prac.wiz g2(Ples) J.ang g1(MarD)  
16.10-16.55 11 Prac.wiz g1(CzerA) Prac.wiz g2(Ples) J.ang g1(MarD)  
17:00-17:45 12