Konferencja w Szkole Policealnej-Medycznym Studium Zawodowym im. Władysławy Szoc w Chełmie

 

                W dniu 6 listopada Szkoła Policealna-Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oddział w Chełmie  już po raz siódmy, organizowała konferencję naukową dla nauczycieli – specjalistów z zakresu higieny stomatologicznej i techniki dentystycznej, szkół prowadzonych praz Samorząd  Województwa Lubelskiego. 

Tegoroczna konferencja przebiegała pod hasłem: „Architekci uśmiechu- nowe technologie naszą pasją” i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem nauczycieli, słuchaczy, studentów lubelskich uczelni, lekarzy stomatologów , higienistek, asystentek stomatologicznych, techników dentystycznych z terenu Chełma i regionu. To zainteresowanie wynikało z  aktualnej tematyki, która znalazła się w programie. W konferencji uczestniczyli jako wykładowcy specjaliści i konsultanci naukowi Firmy Colgate, Marrodent, „GC” , doradca metodyczny szkół medycznych woj. lubelskiego, lekarze, pielęgniarka specjalista ds. epidemiologii, specjalista ds.  RODO, specjalista PUP ds. programów. Tematyka konferencji dotyczyła kształtowania umiejętności kluczowych słuchaczy w procesie kształcenia zawodowego, form wsparcia z urzędu pracy dla absolwentów rozpoczynających działalność zawodową, ochrony danych osobowych wg RODO, profilaktyki stomatologicznej, problemów klinicznych i epidemiologicznych w gabinetach stomatologicznych, nowoczesnych technologii w zakresie technik dentystycznych i protetyki. Organizowane systematycznie przez Szkołę konferencje naukowe, wpisują się w proces  wdrażania słuchaczy w system uczenia ustawicznego i doradztwa zawodowego dorosłych. Konferencje to niezaprzeczalny atut i jakość Chełmskich Medyków.

 

<galeria fotografii>