26  listopada 2018 roku na terenie szkoły przeprowadzone zostały ćwiczenia doskonalące z zakresu segregacji medycznej w zdarzeniach masowych. Podczas ćwiczeń symulowano wypadek zawalenia się stropu. W zdarzeniu  obrażenia odniosło pięciu uczniów i ich opiekun. Wezwani na miejsce zdarzenia ratownicy medyczni dokonali wstępnej segregacji po czym transportowano poszkodowanych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, gdzie poszkodowanych diagnozowano i zaopatrywano obrażenia.

Ćwiczenia miały na celu doskonalenie w zakresie segregacji wstępnej, ustalenie priorytetów terapeutycznych i transportowych, doskonalenie udzielania pomocy medycznej oraz organizację łączności oraz przepływu informacji podczas zdarzeń masowych.

W akcji uczestniczyli uczniowie szkoły i pracownicy SOR w Chełmie.

<galeria fotografii>