Święto Szkoły – dzień Patrona w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym  w Chełmie.

 

4 grudnia Chełmska Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe obchodziła 71 – rocznicę utworzenia placówki.  Była to okazja do wspomnień pierwszej Dyrektorki szkoły Pani Władysławy Szoc , która w roku 1947 rozpoczęła uruchamianie kształcenia medycznego, kształcenia pielęgniarek na Lubelszczyźnie. Szkoła kontynuuje kształcenie w zawodach medycznych, które cieszą się zainteresowaniem  wśród młodzieży i dorosłych.

 W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, emerytowani pracownicy Szkoły, obecni nauczyciele i pracownicy oraz słuchacze. Święto Szkoły to nie tylko lekcja historii, ale również zwrócenie uwagi na ważne zagadnienia aktualnego kształcenia w zawodach medycznych i paramedycznych,  które zostały zaprezentowane w czasie wykładu pt. „Postawa moralna składnikiem kompetencji profesjonalisty w zawodzie”  wygłoszonego przez dr Krystynę Szpak-Lipińską.  Podczas Święta Szkoły wręczono nagrody słuchaczom za osiągnięcia sportowe, zaangażowanie w organizowanej w szkole corocznej akcji DKMS, nagrodzono laureatów konkursu filmowego na temat „Zawody medyczne i paramedyczne w kadrze”.

  

<galeria fotografii>