28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
 

Szkoła włączyła się w w organizację akcji charytatywnej, zbiórkę pieniędzy na ratowanie zdrowia i życia dzieci  potrzebujących różnego rodzaju operacji. Prowadziliśmy pokaz i ćwiczenia  udzielania pierwszej pomocy w  Szkole Podstawowej w Leśniowicach.  Wspaniałe, gorące serca, niegasnący entuzjazm dla dzieła pomocy dzieciom i umiejętność wspólnej zabawy połączyły wszystkich uczestników imprezy. 
Występy na szkolnej estradzie przeplatały się kolejnymi turami licytacji przedmiotów przekazanych w tym celu przez darczyńców. W akcji uczestniczyły słuchaczki kierunku kształcenia  opiekun medyczny z nauczycielem opiekunem SKPCK.