PODUSZKA OD SERCA

Każdy gest, nawet najdrobniejszy… zmienia świat, czyjś świat.

W dniu 11 lutego w Dniu światowego dnia chorego słuchaczki z kierunku kształcenia terapeuta zajęciowy  przekazały pierwsze poduszki dla pacjentów ZOL  Samodzielnego-Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie.