Słuchaczki kierunku kształcenia Higienistka stomatologiczna w naszej szkole doskonalą umiejętności zawodowe dodatkowo podczas organizowanych szkoleń zawodowych. Współpraca szkoły z firmami dentystycznymi gwarantuje atrakcyjność i wysoki profesjonalizm organizowanych szkoleń. 29 lutego w szkolnej pracowni dentystycznej słuchaczki miały okazję wzbogacić już posiadaną wiedzę oraz  doskonalić  umiejętności piaskowania, scalingu oraz lakierowania zębów po wykonanych zabiegach. Tak, jak w gabinecie dentystycznym, zaproszonych pacjentów poddano z pełnym profesjonalizmem, zabiegom pełnej higienizacji jamy ustnej. Korzyści ze szkolenia to zdrowie jamy ustnej zaproszonych pacjentów i wzrost umiejętności słuchaczek. Szkolenie prowadziła dyplomowana higienistka stomalogiczna Pani Karolina Jankowska reprezentującą firmę Menago Dental Care. Poszukiwane do pracy przez lekarzy dentystów higienistki stomatologiczne są dobrym zawodem dla absolwentów szkół średnich. Zapraszamy chętnych do szkoły na kierunek Higienistka stomatologiczna.