SZKOŁA POLICEALNA -

   
          Uwaga! Nowe adresy e-mail: sekretariat@medyki-chelm.pl        
                   

OGŁOSZENIA | DOKUMENTY | REGULAMIN ZFSS

-Data ogłoszenia Temat  ogłoszenia Treść ogłoszenia

Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny

2019-05-18

Szanowni Uczniowie/Absolwenci,

Informujemy zdających egzamin zawodowy w sesji czerwiec-lipiec 2019 r.
o terminach i miejscu przeprowadzenia egzaminu

informacja o miejscu i terminie egzaminu

Uwaga! Przypominamy, że na egzamin trzeba się stawić z dokumentem potwierdzającym tożsamość (np. dowód osobisty) na co najmniej 30 minut przed wyznaczonym czasem

 
 

Biuletyn Informacji Publicznej

2019-06-19

Dokumenty dla nauczyciela

Sprawozdanie z dzialalnosci organizacji PCK wolontariat

Informacja o stopniu realizacji efektów kształcenia wynikających z podstawy programowej kształcenia w zawodzie zaplanowanych

KARTA SAMOOCENY NAUCZYCIELA

Sprawozdanie z realizacji zadań zespołów kierunkowych II sem

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

   DOKUMENTY SZKOLNE
2019-11-25 Statut szkoły  
    Misja i wizja szkoły  

2019-06-27

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

 

Lubelskie Kuratorium Oświaty

 

PROTOKOŁY EGZAMINU

egzamin semestralny pisemny protokół

egzamin semestralny praktyczny protokół

egzamin semestralny ustny protokół  

 
     
                     
 

OGŁOSZENIA | DOKUMENTY | REGULAMIN ZFSS

Województwo Lubelskie

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Szkolne plany nauczania (obowiązujące dla kierunków z roku szkolnego 2018/19):

 

Technik usług kosmetycznych - kształcenie zaoczne 2017-2019

Higienistka stomatologiczna  - kształcenie dorosłych 2018-2020

Opiekun medyczny - kształcenie zaoczne 2018-2019

Opiekunka dziecięca  - kształcenie dorosłych 2017-2019

Technik dentystyczny 2016-2019

Technik farmaceutyczny 2017-2019

Technik masażysta 2017-2019

Technik masażysta 2018-2020

Technik uslug kosmetycznych.M 2018-2020

Terapeuta zajęciowy - kształcenie dorosłych  2018-2020

 

 

 

Dokumenty dla nauczyciela:

 

Realizacja zajęć pozalekcyjnych

Stopień realizacji efektów kształcenia

Sprawozdanie zespoły przedmiotowe

Arkusz samoanalizy pracy wychowawczo-dydaktycznej

Arkusz informacyjny dotyczący egzaminu klasyfikacyjnego

Arkusz informacyjny dotyczący egzaminu poprawkowego

                     
                     

OGŁOSZENIA | DOKUMENTY | REGULAMIN ZFSS

REGULAMIN ZFSS

 

Regulamin ZFSS MSZ w Chełmie

Załącznik nr 3 oświadczenie o dochodach rodziny

Załącznik nr 4 Wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS

Załącznik nr 6 wniosek o przyznanie pożyczki